Whistleblowing rapport

Interpump Group har etableret visse og fortrolige kanaler til at rapportere uregelmæssigheder eller overtrædelser af det etiske kodeks, organisations- og ledelsesmodellen i henhold til lovdekret 231/2001 eller gældende love og regler.

Interpump Group er forpligtet til at sikre fortroligheden af de indberettede emner og kendsgerninger samt indberetterens identitet. Efter at have verificeret deres pålidelighed, vil alle rapporter, inklusive anonyme rapporter, blive gennemgået af de relevante funktioner og håndteret i overensstemmelse med rapporteringsstyringsproceduren.

Personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler. Interpump Groups formål og metoder til databehandling er reguleret i den vedhæftede privatlivspolitik.

Rapporter kan indsendes via en specifik formular ved at bruge rapportstyringsportalen på følgende link:

https://whistleblowing.interpumpgroup.it

Det vil stadig være muligt at indsende rapporten gennem følgende kanaler:

E-mail: organismodivigilanza@interpumpgroup.it

Postboks: Interpump Group SpA, ca Organismo di Vigilanza, via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italien

Direkte opkald: +39 0522 904 311