JURIDISK MEDDELELSE

Disse vilkår og betingelser skal læses inden adgang til dette websted. Ved at få adgang til GS-Hydros World Wide Web (WWW) sider accepterer brugeren at være bundet af følgende vilkår og betingelser: Hele indholdet af disse WWW-sider, inklusive men ikke begrænset til tekster, billeder og andet audiovisuelt materiale eller præsentationer er det ophavsret til GS-Hydro. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, distribution eller opbevaring af noget af indholdet er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra GS-Hydro, undtagen når det er i overensstemmelse med følgende vilkår og betingelser.

GS-Hydro giver kun tilladelse til at gemme og / eller udskrive kopier af uddrag fra disse sider til personlig brug. Indholdet af GS-Hydro WWW-sider leveres og kan kun bruges til informationsformål. Indholdet må under ingen omstændigheder bruges på en sådan måde, der skader GS-Hydros omdømme eller på anden måde. Oplysningerne på dette WWW-sted kan ikke ændres uden skriftlig tilladelse fra GS-Hydro.

Indholdet af GS-Hydros WWW-sider leveres "som det er" og "som tilgængeligt". Bortset fra som krævet af gældende lovgivning gives der ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, i forhold til rigtigheden, nøjagtigheden, pålideligheden eller på anden måde af indholdet på disse sider. GS-Hydro garanterer ikke, at dets sider eller server, der gør siderne tilgængelige, er fri for vira eller andre skadelige komponenter. Enhver GS-Hydro-dokumentation kan omfatte tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Ændringer og tilføjelser kan foretages af GS-Hydro til enhver information indeholdt heri. GS-Hydro forbeholder sig ret til når som helst at revidere siderne eller trække adgang til dem tilbage.

GS-Hydro er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen form for skader, herunder men ikke begrænset til direkte, tilfældige, følgeskader, indirekte, sekundære, specielle eller straffende skader, tab eller udgifter eller tab af fortjeneste i forbindelse med adgang til GS-Hydro WWW-sider eller ethvert websted, der er knyttet dertil, eller manglende evne til at bruge indholdet af disse sider, eller brug eller forsøg på brug af information deri eller relateret til manglende ydeevne, fejl, udeladelse, afbrydelse, defekt, forsinkelse i drift eller transmission, computervirus eller linje- eller systemfejl, selvom GS-Hydro eller dets repræsentanter underrettes om sådanne skader, tab eller udgifter.

GS-Hydro påtager sig intet ansvar for materiale, som GS-Hydros WWW-sider indeholder et link til. Ved at linke til et sådant tredjepartswebsted skal brugeren gennemgå og acceptere dette websteds vilkår og betingelser, inden de bruger et sådant websted. Et link til et ikke-GS-Hydro-sted antyder ikke, at GS-Hydro godkender det pågældende websted og / eller de produkter eller tjenester, der henvises til på et sådant tredjepartswebsted.

GS-Hydro-logoet samt brandnavne, produktnavne og varemærker tilhørende GS-Hydro tilhører INTERPUMP PIPING GS.