Persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik For ansøgere og medarbejdere hos GS-Hydro Danmark ApS
(Seneste ændring 20.08.2020)

Hos GS-Hydro Danmark ApS behandles vi personoplysninger og har derfor vedtaget denne
persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi gør en fair og
gennemsigtig behandling af din personoplysninger.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
GS-Hydro Danmark ApS er dataansvarlig, og vi gør, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

GS-Hydro Danmark ApS
Fabriksvej 12
6000 Kolding
CVR: 73 24 25 17
Telefonnr .: +45 75 54 15 33
Mail: finance.denmark@gshydro.com
www.gshydro.com

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

Ansøgere:

 • Almindelige personoplysninger,
  • løn, bankkonto, skatteoplysninger og pensionsforhold, 
  • information om ferie, sygdom og andet fravær, 
  • information om it-udstyr og telefon, som vi udleverer til brug for dette arbejde, 
  • din underskrift og foto, 
  • information om dine pårørende, 
  • information om din brug af e-mail og internet, 
  • information om ophør af ansættelse, herunder evt. afskedigelse eller bortvisning.
 • CPR-nummer
  • Som medarbejder hos GS-Hydro Danmark ApS, behandler vi oplysninger om dette CPR-nummer for at kunne identificere dig udvidet, når vi skal angive oplysninger om din løn mv. efter reglerne i skattelovgivningen om indberetningspligt.
 • Følsomme personoplysninger
  • Medlemskab af fagforening i forbindelse med eventuel tvister,
  • Helbredsmæssige forhold (f.eks. Arbejdsskader, syge- og barselsfravær, ansættelse på særlige vilkår).
 • Oplysninger om strafbare forhold

Formål med behandling af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål:

 • Administration af medarbejdere.
  • - Sagsbehandling i forbindelse med ansættelser, efter gældende lovgivning og individuelt indgåede løn- og ansættelsesvilkår.
 • Statistiske formål

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger sker jf. gældende lovgivning til databeskyttelse 

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver personoplysninger om vores medarbejdere til følgende modtagere:

 • Skattemyndigheder og andre oplysninger i forbindelse med lovpligtige indberetninger
 • Bankforbindelser i forbindelse med udbetaling af løn
 • Pensionsselskaber i forbindelse med pension og sundhedsordning
 • Kompetencefonde og fagforeninger i forbindelse med efteruddannelse og lønrefusion
 • Eksterne rådgivere
 • Kunder og samarbejdspartnere til GS-Hydro Danmark ApS, som du medvirker til at betjene, modtageroplysninger om dette navn og din stilling i forbindelse med arbejdet udførsel.
 • Vores databehandlere på baggrund af databehandleraftaler.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi sletter oplysninger om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Hvis du, som ansøger, ikke fik job hos GS-Hydro Danmark ApS, gemmer vi din ansøgning og de øvrige personlige data, så længe der er behov for det formål, vi har beskrevet ovenfor. Du kan, ved at henvende dig til os, bed om, at vi sletter dine data. GS-Hydro Danmark ApS følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at kunne dokumentere vores sagsbehandling og for at kunne leve op til vores forpligtelser, er det nødvenligt at gemme alle oplysninger i op til 5 år plus indeværende år efter fratrædelsen.

Spis rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandling af data
 • Retten til at se egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse (rettelse af unøjagtige oplysninger)
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse
 • Retten til at få information om nye formål
 • Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er nødvendige, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som mulig.

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet - se kontaktdata på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivs- og databeskyttelsespolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre i denne politik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i politikken blive ændret. Den til enhver tid gældende politik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du, som medarbejder, modtage meddelelse herom.

Pliki do pobrania: