Klokkenluidersrapport

Interpump Group heeft bepaalde en vertrouwelijke kanalen ingesteld voor het melden van onregelmatigheden of schendingen van de Code of Ethics, het organisatie- en managementmodel overeenkomstig wetsbesluit 231/2001 of toepasselijke wet- en regelgeving.

Interpump Group zet zich in om de vertrouwelijkheid van de gerapporteerde onderwerpen en feiten te waarborgen, evenals de identiteit van de melder. Na verificatie van hun betrouwbaarheid worden alle meldingen, ook anonieme meldingen, beoordeeld door de relevante functies en afgehandeld in overeenstemming met de Reporting Management Procedure.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. De doeleinden en methoden van gegevensverwerking door Interpump Group zijn geregeld in het bijgevoegde privacybeleid.

Rapporten kunnen worden ingediend via een specifiek formulier, met behulp van de Report Management Portal via de volgende link:

https://whistleblowing.interpumpgroup.it

Het blijft ook mogelijk om de melding via de volgende kanalen in te dienen:

E-mailadres: organismodivigilanza@interpumpgroup.it

Postbus: Interpump Group SpA, ca Organismo di Vigilanza, via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italië

Direct bellen: +39 0522 904 311