JURIDISCHE KENNISGEVING

Deze voorwaarden moeten worden gelezen voordat u deze internetsite bezoekt. Door toegang te krijgen tot GS-Hydro's World Wide Web (WWW) pagina's, gaat de gebruiker ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden: De volledige inhoud van deze WWW-pagina's, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen en ander audiovisueel materiaal of presentaties, zijn de copyright van GS-Hydro. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, distributie of opslag van enige inhoud is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GS-Hydro, behalve in overeenstemming met de volgende voorwaarden.

GS-Hydro geeft toestemming om alleen voor persoonlijk gebruik kopieën van uittreksels van deze pagina's op te slaan en / of af te drukken. De inhoud van GS-Hydro WWW-pagina's wordt verstrekt en mag alleen voor informatiedoeleinden worden gebruikt. De inhoud mag in geen geval worden gebruikt op een manier die de reputatie van GS-Hydro of op enige andere manier schaadt. De informatie op deze WWW-site mag niet worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van GS-Hydro.

De inhoud van de WWW-pagina's van GS-Hydro wordt geleverd "in de huidige staat" en "zoals beschikbaar". Behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, wordt er geen enkele garantie, expliciet of impliciet, gegeven met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins van de inhoud van deze pagina's. GS-Hydro garandeert niet dat haar pagina's of server die de pagina's beschikbaar stelt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Elke GS-Hydro-documentatie kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Wijzigingen en toevoegingen kunnen door GS-Hydro worden aangebracht aan alle informatie in dit document. GS-Hydro behoudt zich het recht voor om de pagina's op elk moment te herzien of de toegang ertoe in te trekken.

GS-Hydro is onder geen enkele omstandigheid op enigerlei wijze aansprakelijk voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot directe, incidentele, gevolg-, indirecte, secundaire, speciale of punitieve schade, verliezen of uitgaven of gederfde winst in verband met toegang tot de GS-Hydro WWW-pagina's of een daaraan gekoppelde site, of het onvermogen om de inhoud van deze pagina's te gebruiken, of het gebruik of poging tot gebruik van de informatie die erop staat of die verband houdt met een mislukking van de prestatie, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraagde werking of transmissie, computervirus of lijn- of systeemstoring, zelfs als GS-Hydro of zijn vertegenwoordigers op de hoogte worden gesteld van dergelijke schade, verliezen of uitgaven.

GS-Hydro aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor materiaal waarnaar GS-Hydro's WWW-pagina's een link bevatten. Door naar een dergelijke site van een derde partij te linken, moet de gebruiker de algemene voorwaarden van die site lezen en ermee akkoord gaan voordat hij een dergelijke site gebruikt. Een link naar een niet-GS-Hydro-site impliceert niet dat GS-Hydro de betreffende site en / of de producten of diensten waarnaar wordt verwezen op een dergelijke site van een derde partij onderschrijft.

Het GS-Hydro-logo en de merknamen, productnamen en handelsmerken van GS-Hydro zijn eigendom van INTERPUMP PIPING GS.