Engineering

De state-of-the-art engineering van GS-Hydro vormt de basis voor het nauwkeurige ontwerp van het leidingsysteem.

Proces ontwerp
De leidingdimensionering is ofwel gebaseerd op de specificatie van de klant ofwel gedaan in overeenstemming met de interne normen van GS-Hydro. De diameter wordt typisch bepaald op basis van de snelheid van de vloeistof; indien nodig wordt de juiste maat bevestigd door het systeemdrukverlies te berekenen.
ik
Mechanisch ontwerp
De keuze van het buismateriaal is gebaseerd op de specificaties van de klant of de expertise van GS-Hydro. De buisklasse, die de vereiste wanddikte specificeert op basis van de vereiste werk- / ontwerpdruk, wordt geselecteerd in overeenstemming met de ontwerpvereisten van de klant en de toepasselijke normen, codes, regels en voorschriften. Indien nodig kan een computergebaseerde FEM-analyse worden uitgevoerd om zowel spanningen in het leidingsysteem als in flenzen en steunen te bepalen.
II
Layout ontwerp
Om de leidingrouting (tekeningen van leidingen) en de materiaalafname (stuklijsten) voor te bereiden, heeft GS-Hydro het volgende nodig: Basisontwerpgegevens (debieten, werk- / ontwerpdrukken, specificaties, enz.) Hydraulisch schakelschema (en ) en de lay-outtekening (en) met de locatie en de bevestigingspunten van de machines / uitrusting. Isometrische tekeningen zijn handig maar niet noodzakelijk. Indien geen detailtekeningen beschikbaar zijn, voert GS-Hydro metingen op locatie uit. Door een 3D-model te maken, is het mogelijk om te zorgen voor een juiste leidingroutering en ook om het installatiegemak te evalueren. Het flexibele 3D-model kan eenvoudig worden aangepast om aan ontwerpwijzigingen te voldoen en om de optimale leidingindeling te vinden.
III
Prefabricage-ontwerp
Als resultaat van de engineering zijn lay-outtekeningen voor leidingen en onderdeellijsten met alle componenten en materialen ontwikkeld. Op basis van het lay-outontwerp en de onderdelen- / materiaallijsten worden werkplaats- / stuk- / spoeltekeningen voorbereid voor de prefabricage in de werkplaats (of afwisselend op locatie met gebruikmaking van de containerwerkplaats van GS-Hydro).
IV
Installatieontwerp en handleidingen
Voor de werkzaamheden op locatie worden montage- / montagetekeningen aangeleverd, samen met montagehandleidingen die zorgen voor de juiste montage. Tekeningen voor de fabricage van leidingsteunen en andere diensten kunnen ook worden verstrekt.
V.

De state-of-the-art engineering van GS-Hydro vormt de basis voor de precieze constructie van het niet-gelaste leidingsysteem. Complete engineeringdiensten omvatten vrijwel alles, van het maken van de specificatie voor de leidingen tot het ontwerpen van 3D-lay-outs, stuklijsten, spanningsanalyse en documentatie.

Neem contact op met onze serviceafdeling

Laten we samen iets geweldigs beginnen