Persondata- en privatlivsbeskyttelsespolitik For ansøgere en medarbejdere hos GS-Hydro Danmark ApS
(Seneste ændring 20.08.2020)

Hos GS-Hydro Danmark ApS behandler vi personoplysninger en har derfor vedtaget denne
persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik, kort fortæller dig, hvordan vi sikrer en fair og
transparante behandling af dineren personoplysninger.

Neem contact op met uw gegevensbestand
GS-Hydro Danmark ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse with lovgivningen.

Contactpersoon:

GS-Hydro Danmark ApS
Fabriksvej 12
6000 Kolding
CVR: 73 24 25 17
Telefoon: +45 75 54 15 33
E-mail: finance.denmark@gshydro.com
www.gshydro.com

Omgaan met personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

Antwoord:

 • Almindelige personoplysninger,
  • løn, bankkonto, skatteoplysninger og pensionforhold, 
  • oplysninger om ferie, sygdom en andet fravær, 
  • oplysninger om it-udstyr en telefon, som vi udleverer til brug for this arbejde, 
  • din underskrift og foto, 
  • oplysninger om dine pårørende, 
  • oplysninger om din brug af e-mail en internet, 
  • oplysninger om ophør van ansættelse, hieronder evt. afskedigelse eller bortvisning.
 • CPR-nummer
  • Het is een medarbejder bij GS-Hydro Danmark ApS, behandelt dit CPR-nummer voor een identificatiegegevens die u kunt vinden, of een van de beschikbare indelingen op uw website. na een reglerne i skattelovgivningen on indberetningspligt.
 • Følsomme personoplysninger
  • Medlemskab af fagforening i forbindelse med eventuelle tvister,
  • Helbredsmæssige forhold (f.eks. Arbejdsskader, syge- og barselsfravær, ansættelse på særlige vilkår).
 • Oplysninger om strafbare forhold

Formulier med behandling van dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemde formål:

 • Administration door medarbejdere.
  • - Sagsbehandling i forbindelse with Ansættelser, after gældende lovgivning and individualelt indgåede løn- og ansættelsesvilkår.
 • Statistische gegevens

Retsgrundlaget voor vores behandling af dine personoplysninger sker jf. gældende lovgivning for databeskyttelse 

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver personoplysninger om vores medarbejdere til følgende modtagere:

 • Skattemyndigheder en andre myndigheder i forbindelse with lovpligtige indberetninger
 • Bankforbindelser en forbindelse med udbetaling op løn
 • Pensionsselskaber i forbindelse med pension og sundhedsordning
 • Competencefonde en fagforeninger i forbindelse med efteruddannelse en lønrefusion
 • Eksterne rådgivere
 • Kunder en samarbejdspartnere til GS-Hydro Danmark ApS, som du medvirker til at betjene, modtager oplysninger som dit navn en din stilling i forbindelse mededets udførsel.
 • Vores databehandlere op een achtergrond van databehandleraftaler.

Opbevaring en sletning af dine personoplysninger
Deze letter is oplysningerne om dig, når de ikke længere of nødvendige.

Zie, een antwoord, ikke fik job bij GS-Hydro Danmark ApS, gemmer van een antwoord en van verschillende persoonlijke gegevens, voor een nieuw formulier voor de vorm, met een oven voor een oven. Du kan, ved at henvende dig til os, bede om, at vi sletter dine data. GS-Hydro Danmark ApS is een van de generaties van de opbevaarder, de leider na de moerassen. Want bij kunne dokumentere vores sagsbehandling en for at kunne leve op til vores forpligtelser, er is een nødvenligt bij gemme alle oplysninger tot 5 jaar plus indeværende of na fratrædelsen.

Eet rettigheder
Du har en række særlige rettigheder na persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger op dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til bij se egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse (rettelse van unøjagtige oplysninger)
 • Retten tot sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten tot indsigelse
 • Blijf op de hoogte van meer informatie over nieuwe formulieren
 • Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender graven en anmoderen bij een restaurant of diner dineren personoplysninger, undersøger vi, betingelserne of opfyldt, en genormfører in een fald ændringer of sletning met een pijnlijke som muligt.

U kunt uw gegevens inloggen op Datatilsynet - bekijk de contactgegevens op www.datatilsynet.dk.

Herzien van privatlivs- og databeskyttelsespolitikken
Vi forbeholder is retten til at ændre i denne politik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i politikken blive ændret. Geef uw mening over de politiek die u kunt zien op het gebied van hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du, som medarbejder, modtage meddelelse herom.

Pliki do pobrania: